Povezave
Odvetništvo
Zakon o odvetništvu
Odvetniška zbornica Slovenije
Odvetniška tarifa
Kodeks odvetniške poklicne etike
Zakonodaja in pravosodje
Državni zbor - zakonodaja
Register predpisov
Sodna praksa
Odločitve Ustavnega sodišča RS

Poslovni register (ePRS)
Uradni list
Ustanove državne in javne uprave na internetu
Ustavno sodišče RS
Sodstvo RS
Državno pravobranilstvo RS
Ministrstvo za pravosodje RS
Varuh človekovih pravic RS
Informacijski pooblaščenec RS
Državni portal e-uprava RS

Podatkovne baze
Register transakcijskih računov (eRTR)
Centralna kazenska evidenca
Telefonski imenik Slovenije
Poslovni informator RS
Pravno informacijski portal IUS-INFO
Pravno informacijski sistem (PisRS)
AJPES
Seznam odvetnikov Slovenije