O pisarni
Odvetniška pisarna deluje od leta 1991. Pravno svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred sodnimi organi, sestavlja listine in zastopa stranke v njihovih pravnih razmerjih.  
Uradne ure za stranke
 -    ponedeljek: od 14.00 do 17.00 ure
 -    sreda: od 14.00 do 17.00 ure
Izven tega časa sprejemamo stranke po predhodnem dogovoru.   
Zaposleni
Renata Godnjov Špik, odvetnica


Kot odvetnica sem zavezana delovati skladno z Zakonom o odvetništvu, Kodeksom odvetniške poklicne etike in Odvetniško tarifo.